Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenie na temat jakości wody pobranej ze studni wodomierzowej:

  • Wodzisław Śl., ul. Pszowska obok 300, studnia wodomierzowa "Żniwna",
  • Wodzisław Śląski, ul. Jastrzębska 76, salon fryzjerski DOMINI - kran przy punkcie obsługi,
  • PPHU "Zawadzianka" s.c., Zawada ul. Działkowców 4 - kran na hali produkcyjnej,
  • Wodzisław Śl., ul. Pszowska obok 251, studnia wodomierzowa "KWK Czyżowice"
  • Wodzisław Śląski - Zawada, ul. Konwaliowa 4, Szkoła Podstawowa nr 16 - kran w pomieszczeniu socjalnym.

Z raportu wynika, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły można znaleźć w załączonych dokumentach: