Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić, czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenie na temat jakości wody pobranej ze studni wodomierzowej:

  • PSSE Wodzisław3 ŚLąski, ul. Bogumińska 3, kran w biurze,
  • Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 94A, sklep SUPERSAM, kran przy stoisku z surówkami,
  • Wodzisław Śl., ul. Kubsza 28, cukiernia OSTRAWA, kran na zapleczu,
  • Wodzisław Śl., ul. Pszowska obok 142-146, studnia wodomierzowa BATORY,
  • Wodzisław Śl., ul. Pszowska obok 251, studnia wodomierzowa KWK Czyżowice,
  • Wodzisław Śl., ul. Pszowska obok 300, studnia wodomierzowa Żniwna,

Z raportu wynika, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły znajdziecie w załączonym dokumencie: