Kolejne badania próbek wody - sprawdź, co pijesz

Woda, którą wodzisławianie piją i używają do codziennych celów, regularnie poddawana jest badaniom, aby ustalić czy jej jakość jest odpowiednia do spożycia. Sprawdźcie, z których punktów ostatnio zostały pobrane próbki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim wydał orzeczenia, na temat jakości wody, pobranej z punktów:

  • ul. Bracka 2a - Sklep Żabka,

  • ul. Ciekawa- Wieża Ciśnień,

  • studnia wodomierzowa naprzeciw dworca PKP (Wodz057),

  • studnia wodomierzowa "PKP Nowe Miasto", ul. Rybnicka - park,

  • studnia wodomierzowa "KWK Czyżowice", ul. Pszowska obok 251, 

  • studnia wodomierzowa "Żniwna", ul. Pszowska obok 300,

  • studnia wodomierzowa "Batory", ul. Pszowska obok nr 142-146, 

Z raportów wynika, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Szczegóły znajdziecie w załączonych dokumentach.