Kodowanie z Ozobotem w SP 5

Programowanie, inaczej kodowanie jest jedną z niezbędnych umiejętności w świecie. Pozwala dziecku tworzyć rozwiązania problemów, przed którymi staje, uczy cierpliwości oraz rozwija wyobraźnię. Klasa Ic Szkoły Podstawowej nr 5 na zajęciach z cyklu „Woda źródłem życia” ćwiczyła orientację przestrzenną, rozbudzała swoje zainteresowania z kodowania, doskonaliła myślenie logiczne i abstrakcyjne, integrowała się jako zespół.

W zajęciach wziął udział Ozobot, malutki robot, który wprowadził dzieci w  świat programowania. Zadaniem dzieci było wypełnienie kolorem trasy dla robota oraz stworzenie dla niego kodów, dzięki którym Ozobot miał stale poruszać się po trasie – żaby. Następne zadanie polegało na odkodowaniu symbolu wody, który wcześniej został zakodowany przez nauczyciela. W tym celu uczniowie wykorzystali matę do kodowania oraz kolorowe kubki. Dzięki zadaniom z programowania nauka staje się prostsza, ciekawsza i kolorowa.