„Kim jesteś człowieku?!”

21 grudnia uczniowie Zespołu Szkół nr 1 zaprezentowali przedstawienie jasełkowe pt. „Kim jesteś człowieku?!”. Widowisko miało skłonić ku refleksji, jakim wartościom powinien hołdować współczesny człowiek oraz w czym tkwi istota ludzkiej egzystencji.

Młodzi aktorzy próbowali pokazać, jak wygląda życie człowieka w XXI wieku. Pęd czasu, dylematy moralne, niepewność, poszukiwanie drogi do szczęścia, zmęczenie, hałas, chaos, konsumpcjonizm – to problemy, z którymi borykają się ludzie. Jednakże większość z nich dąży do tego, aby doświadczyć zrozumienia czy miłości. Uczniowie starali się pokazać, że to nie dobra materialne stanowią o wartości danej osoby, ale jego dusza i serce. Widzowie mogli obejrzeć scenę zwiastowania, która idealnie obrazowała istotę poświęcenia, zaufania i dogłębnej miłości. 
Mamy nadzieję, że udział w tym widowisku jasełkowym skłonił uczniów do namysłu, co jest w życiu najważniejsze. 
Po obejrzeniu przedstawienia jasełkowego zostały przyznane nagrody za udział w Konkursie Plastycznym Jan Paweł II „Promieniowanie ojcostwa”, w Szkolnym Konkursie Kolędowym „Najpiękniejsza kolęda i pastorałka” oraz w akcji zbiórki żołędzi „Pomoc zwierzętom leśnym”.