UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Kierowco, uważaj na pieszych!

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego w związku z nowym rokiem szkolnym przypomina, że od 1 czerwca br. pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych oraz wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem (z wyłączeniem tramwaju jeżeli taki środek transportu w danym miejscu funkcjonuje).

Kierowcy pojazdów samochodowych i jednośladów, zbliżając się do przejścia dla pieszych zobowiązani są do zmniejszenia prędkości i zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa pieszym zgodnie z powyższą zasadą.