Karta Seniora

Wodzisławska Karta Seniora to program, który daje osobom po 60. roku życia wiele zniżek, nie tylko na terenie Wodzisławia Śląskiego. Aczkolwiek, skierowany jest on wyłącznie do wodzisławskich seniorów.

Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej w 2015 roku, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o wprowadzeniu na terenie Wodzisławia Śląskiego programu Wodzisławska Karta Seniora. Na jego mocy seniorzy powyżej 60 roku życia, zameldowani na terenie Wodzisławia Śląskiego, mogą korzystać ze zniżek oferowanych zarówno przez miejskie jednostki, jak również przez firmy prywatne.

W Wodzisławiu Śląskim mamy obecnie prawie 11 tysięcy osób w wieku powyżej 60. roku życia. Jak więc widać, grupa docelowa, do której skierowany jest program Wodzisławskiej Karty Seniora, jest dość znaczna.

Program Wodzisławska Karta Seniora zakłada włączenie miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz firm prywatnych do działań służących poprawie jakości życia i aktywizacji seniorów. Dzięki uczestniczeniu w programie seniorzy będą mogli skorzystać z promocji i ofert przygotowanych przez firmy i instytucje specjalnie z myślą o nich. Każda osoba mieszkająca na terenie miasta, która ukończyła 60 lat,  może w prosty sposób przystąpić do programu poprzez złożenie wypełnionego wniosku. Udział seniorów, w programie Wodzisławska Karta Seniora jest bezpłatny.

Głównym celem programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia wodzisławskich seniorów. Program Wodzisławska Karta Seniora jest elementem polityki społecznej realizowanej przez miasto. Jego celem jest podniesienie poziomu aktywności i sprawności seniorów poprzez zwiększenie dostępności do dóbr kultury, zachęcenie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.

Osoby legitymujące się kartą mogą korzystać z ulg korzystając z usług miejskich jednostek organizacyjnych. Zniżki na różnego rodzaju usługi oferują również prywatne firmy i usługodawcy, którzy przystąpią do programu.

Program Wodzisławska Karta Seniora wspomoże znacząco środowisko seniorów w naszym mieście. Pozwoli im nie tylko na łatwiejszy dostęp do dóbr kultury, ale też będzie wspomagał samorozwój seniorów, aktywizował ich i zachęcał do działania.

 Więcej informacji o oferowanych zniżkach - sprawdź.