Kampania „Świeć przykładem. Przełącz się na oszczędzanie”

Kampania informacyjna „Świeć przykładem. Przełącz się na oszczędzanie” jest odpowiedzią na kryzys energetyczny wywołany m.in. kosztami zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wysoką ceną surowców, co prowadzi do coraz wyższych kosztów prądu oraz trudną sytuacją geopolityczną. Wspomniane okoliczności mocno wpływają na rachunki za energię elektryczną, które poważnie obciążają domowe budżety. Obecne realia zwiększają świadomość mieszkańców na temat praktycznego wykorzystywania energii elektrycznej.

Celem kampanii jest kształtowanie prawidłowych postaw i utrwalanie nawyków wśród wodzisławian, dotyczących racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w ich gospodarstwach domowym, miejscach pracy i nauki.

Akcja jest również następstwem przeprowadzonej we wrześniu przez wodzisławski magistrat ankiety, która dotyczyła oszczędzania energii w mieście. Dzięki opinii mieszkańców udało się znaleźć rozwiązania, które pozwolą na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej
w Wodzisławiu Śląskim. Wypełniając ankietę, wodzisławianie pomogli wypracować odpowiednie działania związane z dbaniem o racjonalną gospodarkę zużycia energii.

Rachunki za prąd są podstawowym wydatkiem każdego gospodarstwa domowego. W związku
z wysokimi cenami energii elektrycznej coraz więcej osób szuka oszczędności. W obecnej sytuacji trudno uniknąć drastycznych podwyżek, które zapewne odczuje każdy z nas i będą one obciążeniem dla naszych portfeli. Dlatego warto szukać oszczędności również samodzielnie.
W ramach kampanii miasto podejmie szereg działań, które skutecznie pomogą mieszkańcom poprzez niewielkie zmiany codziennych zwyczajów zaoszczędzić pieniądze, a także przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczania środowiska.

W miejskiej przestrzeni pojawiły się już billboardy oraz plakaty informujące o kampanii. Dodatkowo przygotowany został poradnik, który wkrótce będzie można pobrać ze strony internetowej miasta. Materiał pomoże osobom, które chcą oszczędzać energię elektryczną w swoich domach
i mieszkaniach, a które nie wiedzą od czego powinny rozpocząć. Ponadto przeprowadzony zostanie konkurs na interpretację hasła „Świeć przykładem. Przełącz się na oszczędzanie”. Jednocześnie kampania będzie prowadzona w miejskich mediach społecznościowych, a na stronie www.eko.wodzislaw-slaski.pl [otwiera się w nowym oknie] powstanie specjalna zakładka, gdzie mieszkańcy znajdą najważniejsze informacje o akcji i prowadzonych działaniach.

Powyższa kampania informacyjna realizowana jest przez miasto Wodzisław Śląski.