UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy- WSZYSTKIE ŚMIECI NASZE SĄ

Grupą docelową, adresatem kampanii edukacyjno-informacyjnej są mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego. Główny przekaz dotyczący zmiany przepisów i związanej z nią świadomością i wiedzą dotyczącą gospodarki odpadami skierowany jest do głównej grupy docelowej, czyli właścicieli nieruchomości mieszkalnych.

Tytuł projektu: Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca gospodarki odpadami na terenie gminy- WSZYSTKIE ŚMIECI NASZE SĄ
Całkowita wartość projektu (PLN): 19 350
Wartość dofinansowania(PLN): 9 600,00
Instytucja: Wojewódzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Okres realizacji: grudzień 2012 – czerwiec 2013

Opis projektu: Od 1 lipca 2013 roku obowiązują nowe zasady odbioru i zagospodarowania odpadów. 31 października 2012 roku przyjęto uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. Przyjęte przepisy podejmowane na szczeblu centralnym oraz szczegółowe uchwały podejmowane przez radnych Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego wprowadzają w życie wodzisławian wiele zmian. Powierzchowne prowadzenie kampanii informacyjnej przez media ogólnokrajowe skutkuje, iż mieszkańcy spodziewają się zmian, lecz nie są na nie absolutnie przygotowani. Całkowity lub niedostateczny brak wiedzy może doprowadzić do chaosu, co może przełożyć się na brak współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko. Grupą docelową, adresatem kampanii edukacyjno-informacyjnej są mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego. Główny przekaz dotyczący zmiany przepisów i związanej z nią świadomością i wiedzą
dotyczącą gospodarki odpadami skierowany jest do głównej grupy docelowej, czyli właścicieli nieruchomości mieszkalnych /około 13,5 tys. gospodarstw domowych/. Drugą grupą są właściciele nieruchomości niezamieszkałych, których obowiązują inne zasady niż w przypadku nieruchomości zamieszkałych. Wzrost świadomości ekologicznej oraz promowanie dobrych praktyk w gospodarce odpadami to podstawowy przekaz kierowany do pozostałej grupy mieszkańców, zróżnicowanych wiekiem.