Kalendarz polowań zbiorowych 2022/2023

Znany jest już kalendarz polowań zbiorowych Kół Łowieckich „Róg” i „Lis” w sezonie łowieckim 2022/2023.

W kalendarzach polowań zbiorowych ujęte zostały informacje o polowaniach na zwierzynę określonych gatunków:

Zapraszamy też do zapoznania się z treścią obwieszczeń prezydenta miasta: