Jutro kolejna sesja Rady Miejskiej

6 lipca br. w Urzędzie Miasta (sala nr 202) oraz w trybie zdalnym odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 8:30. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wystąpienia mieszkańców.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/191/20 Rady Miejskiej Wodzisławia
Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
b udżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego.
5. Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli stanu
realizacji zadań zleconych do ZDM oraz zadań wykonywanych w ramach funduszu
bieżącego utrzymania dróg.
6. Przedstawienie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji
zadania inwestycyjnego "Poprawa efektywności energetycznej w budynku OSP Zawada
z uwzględnieniem robót dodatkowych".
7. Informacje Prezydenta Miasta:
a) o działaniach podjętych między sesjami,
b) o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].

Możesz zgłosić swój udział w sesji Rady Miejskiej

Sesje Rady Miejskiej są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Mieszkańcy mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach i zabierać głos (bez prawa głosowania).
 
Każdy mieszkaniec chcący zabrać głos podczas sesji Rady Miejskiej ma obowiązek zgłosić to telefonicznie w odpowiednio wcześniejszym terminie. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Rady Miejskiej pod numerem telefonu 32 45 90 404.