Jednostki miejskie

Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim

Centrum Usług Wspólnych to wyodrębniona organizacyjnie jednostka, której zadaniem jest świadczenie wydzielonych usług na rzecz określonej grupy kapitałowej, przedsiębiorstwa wielozakładowego czy też administracji publicznej zarówno samorządowej, jak i rządowej.

Młode Miasto

Młode Miasto to innowacyjny projekt skierowany przede wszystkim do starszych dzieci i młodzieży. To nie tylko nowa przestrzeń, ale także nowe możliwości i perspektywy. To właśnie tutaj młodzi ludzie mogą swobodnie spędzać czas wolny, integrować się z rówieśnikami, realizować swoje pasje i talenty, rozmawiać o emocjach, zgłaszać pomysły dotyczące przestrzeni miasta i odbywających się na jego terenie wydarzeń.