Jednostki miejskie

Centrum Usług Wspólnych w Wodzisławiu Śląskim

Centrum Usług Wspólnych to wyodrębniona organizacyjnie jednostka, której zadaniem jest świadczenie wydzielonych usług na rzecz określonej grupy kapitałowej, przedsiębiorstwa wielozakładowego czy też administracji publicznej zarówno samorządowej, jak i rządowej.