UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Jednoczymy się w walce z koronawirusem

Ze wszystkich stron obserwujemy wysiłki tysięcy osób jednoczących się w walce ze światową epidemią. Widzimy godne podziwu działania różnych fundacji, przekazywanie środków finansowych przez artystów, sportowców, przedsiębiorców. Ze wzruszeniem patrzymy na pomoc organizowaną przez zwykłych ludzi. Jedność jest jedną z naszych najlepszych i najskuteczniejszych broni. Dlatego też i my, jako miasto Wodzisław Śląski, chcemy dołożyć swoją cegiełkę w tej trudnej walce.

- W imieniu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, w związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną, jaka zaistniała na terenie całego kraju, jak również decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 lutego br. na PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim nakładającą na PPZOZ obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wsparcia finansowego Szpitalowi w Wodzisławiu Śląskim na zakup aparatury medycznej – mobilnego aparatu ultrasonograficznego do oceny układu oddechowego i układu krążenia na potrzeby Izby Przyjęć w Wodzisławiu Śląskim oraz przewoźnego aparatu rentgenowskiego na potrzeby Oddziału Pediatrycznego w Rydułtowach – tak zaczyna się pismo, które otrzymał prezydent miasta od dyrektora PPZOZ. Jaka będzie na nie odpowiedź?

- Cały czas pozostaję w kontakcie z zarządzającymi szpitalami w Wodzisławiu i Raciborzu starostami. Na bieżąco śledzimy sytuację. Wiemy wszyscy, że sytuacja naszych szpitali nie była dobra już przed wybuchem epidemii. Teraz przychodzi nam się mierzyć z niepoznanym do końca wrogiem, który, jak obserwujemy w innych krajach, może spowodować ogromne ludzkie cierpienie. Dlatego nie jesteśmy obojętni. Nie możemy być obojętni! - mówi Mieczysław Kieca, prezydent miasta.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej prezydent zaproponuje radnym przeniesienie środków finansowych w celu wsparcia szpitali i ich walki z koronawirusem. Jak już wcześniej zapowiadały media, pierwsze 50 tys. zł miałoby trafić do szpitala w Raciborzu. Został on przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny, pierwszy i główny front zmagań z epidemią w naszym województwie. To tam trafią chorzy wymagający specjalistycznej opieki. Kolejne pieniądze, w odpowiedzi na cytowane wyżej pismo dyrektora PPZOZ, w wysokości 200 tys. zł, mogłoby trafić do szpitala w Wodzisławiu i Rydułtowach.

- Sytuacja zagrożenia epidemicznego, stan epidemii wymaga od nas podjęcia szeregu decyzji. Nieraz trudnych, ale w tych czasach po prostu odpowiedzialnych. Zaproponuję radnym naszej Rady Miejskiej przeniesienie 200 tys. zł z dotychczasowego budżetu Wodzisławskiego Centrum Kultury. W obecnym stanie zagrożenia najpewniej nie uda się zorganizować czerwcowych dni miasta. Patrzymy, jak po kolei odwoływane są duże i mniejsze wydarzenia w całym kraju i na świecie. To odpowiedzialne, mające na celu ochronę naszego zdrowia i bezpieczeństwa decyzje. Sądzę, że powinniśmy podjąć podobną. A zaoszczędzone środki przekazać właśnie na walkę z koronawirusem. Bez imprez będziemy musieli się wszyscy obejść i wiem, że to zrozumiemy. Dziś liczy się przede wszystkim zdrowie nasze i naszych bliskich – wyjaśnia prezydent Mieczysław Kieca.

Ostateczną decyzję podejmą dziś radni Rady Miejskiej podczas zaplanowanej na południe sesji.