Jakość powietrza

Postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na wdrożenie planu działań krótkoterminowych (pdk).