UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Jakość powietrza

Postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na wdrożenie planu działań krótkoterminowych (pdk).

W ramach Planu działań krótkoterminowych wprowadza się trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:

POZIOM I Żółty

Powiadomienie

o wystąpieniu przekroczenia

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM II Pomarańczowy Ostrzeżenie

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM III Czerwony Alarm smogowy

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

 

Komunikat dot. wystąpienia ryzyka przekroczenia dozwolonej liczby 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dobowej dopuszczalnej 50 µg/m3 pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu ustalone wg kryterium liczby przekroczeń z ostatnich 12 miesięcy

2020 rok

Komunikat 9.11.2020 r. [otwiera się w nowym oknie]

Komunikat 2.10.2020 r.

Komunikat 01.04.2020 r.

Komunikat 31.03.2020 r.

Komunikat 27-28.03.2020 r.

Komunikat 18.03.2020 r.

Komunikat 24.01.2020 r.

Komunikat 19.01.2020 r.

Komunikat 17.01.2020 r.

2019 rok

Komunikat 17.12.2019 r.

Komunikat 12-13.12.2019 r.

Komunikat 11.12.2019 r.

Komunikat 25-26.11.2019 r.

Komunikat 25.11.2019

Komunikat 15.11.2019 r.

Komunikat 1-2.11.2019 r.

Komunikat 24.10.2019 r.

Komunikat 23.10.2019 r.

Komunikat 30.03.2019 r.

Komunikat 05.02.2019 r.

Komunikat 01.02.2019 r.

Komunikat 31.01.2019 r.

Komunikat 22.01.2019 r.

Komunikat 20.01.2019 r.

Komunikat 18.01.2019 r.

 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie Ślaskim

System prognoz jakości powietrza w województwie Ślaskim

Śląski monitoring powietrza

Czujniki jakości powietrza w Wodzisławiu Śląski

Dane szczegółowe dla stacji pomiarowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1