Jakość powietrza

Postępowania w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na wdrożenie planu działań krótkoterminowych (pdk).

W ramach Planu działań krótkoterminowych wprowadza się trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów:

POZIOM I Żółty

Powiadomienie

o wystąpieniu przekroczenia

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM II Pomarańczowy Ostrzeżenie

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

POZIOM III Czerwony Alarm smogowy

Informacyjne

Edukacyjne

Ostrzegawcze

 

Komunikat 30.03.2019 r.

Komunikat 05.02.2019 r.

Komunikat 01.02.2019 r.

Komunikat 31.01.2019 r.

Komunikat 22.01.2019 r.

Komunikat 20.01.2019 r.

Komunikat 18.01.2019 r.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie Ślaskim

System prognoz jakości powietrza w województwie Ślaskim

Śląski monitoring powietrza

Czujniki jakości powietrza w Wodzisławiu Śląski

Dane szczegółowe dla stacji pomiarowej w Wodzisławiu Śl. przy ul. Gałczyńskiego 1