Jak zdemaskować smog?

Zdemaskuj smog - to nie tylko hasło towarzyszące ekologicznej kampanii Wodzisławia Śląskiego. Przy pomocy podjętych działań chcemy, zwrócić Twoją uwagę na groźny problem niskiej emisji i smogu oraz wskazać Ci gotowe rozwiązania na to, jak z nim walczyć.

Nie pal śmieci

 

Reaguj

Jeśli podejrzewasz, że ktoś pali śmieci, zgłoś to Straży Miejskiej. Ta jednostka przyjmuje zgłoszenia i razem z właściwym wydziałem Urzędu Miasta przeprowadza szczegółowe kontrole kotłowni, w określonych przypadkach łącznie z pobraniem próby popiołu do badania. Jak możesz dokonać zgłoszenia? Osobiście lub telefonicznie (tel. 986, 32 4551345). Pamiętaj, tu nie chodzi o donoszenie, ale o naszą wspólną odpowiedzialność.

 

Kupuj dobry opał

Nie kupuj opału bezmyślnie. Zwracaj uwagę nie tylko na cenę, ale również na jakość i pochodzenie kruszywa. Podchodź z dystansem do bardzo taniego towaru. Pamiętaj, że tańsze paliwo nie najlepszej jakości ma niższą wartość opałową, co znaczy, że musisz go więcej zużyć. A to wcale nie musi wpływać dobrze na Twój budżet oszczędnościowy.

 

Uświadamiaj

Nie tylko państwo, samorządy, instytucje i programy mają za zadanie informować społeczeństwo na temat powodowanego przez smog i niską emisję zagrożenia dla zdrowia i życia. To także Twój obowiązek. Ty również możesz uświadamiać członków swojej rodziny, przyjaciół, znajomych... Rozmowa z sąsiadami o problemie spalania śmieci przecież nic nie kosztuje.

 

Dbaj

"Zdemaskuj smog" poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego. Jeżeli masz taką możliwość, przyłącz swój dom do sieci ciepłowniczej lub gazowniczej lub wymień niskowydajny, nieekologiczny kocioł na nowoczesny.

 

Korzystaj z programów

Masz możliwość skorzystania z proekologicznych programów pomocowych realizowanych przez nasze miasto lub takich, które są prowadzone dzięki środkom zewnętrznym, np. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

Wśród proekologicznych programów pomocowych prowadzonych przez nasze miasto znajdziesz np.:

  • dotacje ze środków budżetu miasta do modernizacji systemów ogrzewania i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. O dotację (w wys. od 1000 do 5000 zł), w zależności od rodzaju przeprowadzanej modernizacji) możesz starać się po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Dodatkowych informacji udzielą Ci pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (osobiście lub telefonicznie: 32 45 90 452),
  • zwolnienia z podatku od nieruchomości w zamian za przeprowadzenie termomodernizacji. Zwolniony z podatku zostaniesz w przypadku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, takich jak: docieplenie stropów, wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kompletnym wykonaniem elewacji łącznie z modernizacją systemu ogrzewania. Szczegóły uzyskasz w Wydziale Podatków. Polecamy Ci kontakt osobisty lub telefoniczny (tel. 32 45 90 571, 32 45 90 581),
  • dotacje ze środków budżetu miasta do inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Wodzisławia Śląskiego. Są to dotacje przeznaczone dla właścicieli nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza i którzy dokonali zmiany systemu grzewczego na ogrzewanie gazowe lub podłączyli budynek do PEC. Więcej o programie przekażą Ci pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (osobiście lub telefonicznie: 32 45 90 452).