UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

IV Wodzisławski Festiwal Kreatywności

Przed nami czwarta odsłona wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności, który odbędzie się w dniach 14-15 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 1.

Festiwal Kreatywności jest nastawiony na rozwijanie twórczego myślenia wśród jego uczestników: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem Festiwalu jest kształcenie pracy zespołowej i skutecznej komunikacji, rozwijanie umiejętności i zdolności z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych poprzez realizację projektów edukacyjnych oraz rozwijanie umiejętności prezentacji pracy własnej i całego zespołu.

W każdej grupie wiekowej (przedszkolna, I, II i III) zostanie wyłoniony jeden zespół, który zdobył największą liczbę punktów. Tym samym zapewni sobie udział w XIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination we Wrocławiu (1-3 marca 2019 r.) i dofinansowanie miasta na wyjazd oraz pokrycie kosztu opłaty licencyjnej za udział w Programie w roku szkolnym 2018/2019. Wyróżnionym w Festiwalu zespołom zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.

W Festiwalu wezmą udział 53 drużyny ze wszystkich przedszkoli i szkół podstawowych, 365 uczestników, 65 trenerów.

Harmonogram

Regulamin IV Wodzisławskiego Festiwalu Kreatywności