UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Inwestycje zrealizowane przez miasto w 2019 r.

Remonty obiektów należących do miejskich zasobów, rewitalizacja terenów zieleni w różnych dzielnicach, roboty drogowe. Prezentujemy wybrane trwające bądź niedawno zakończone zadania inwestycyjne.

Rozbudowa OSP Kokoszyce

W dzielnicy Kokoszyce została zakończona rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Przy obiekcie OSP Kokoszyce powstał dodatkowy garaż na nowy wóz strażacki. To nie jedynie zadanie związane z OSP w Wodzisławiu Śląskim. Miasto zaplanowało także gruntowne prace termomodernizacyjne budynków OSP Turzyczka, Zawada, Radlin II oraz Jedłownik.

 

Oświetlenie solarne przy każdej szkole

W sumie 105 nowych lamp solarnych i hybrydowych służy uczniom wszystkich szkół prowadzonych przez miasto Wodzisław Śląski. Lampy zostały zamontowane m.in. na boiskach szkolnych, a także w innych miejscach niedoświetlonych. Wartość wykonanych robót to 1,4 mln zł. Zdobyte dofinansowanie do całości – prawie 1,3 mln zł. W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności oświetlenia, dobrano autonomiczny system sterowania oświetleniem, który jednocześnie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo baterii w celu wydłużenia ich żywotności.

 

Termomodernizacja budynku OSP Radlin II

Prowadzone dotychczas prace objęły wymianę starych węglowych kotłów na nowy kocioł gazowy. Zdemontowano również stare grzejniki i rurociągi. Wykonano ocieplenie ścian, piwnic i zamontowano część nowych okien.


Nowe oświetlenie na ulicach Starego Miasta

89 słupów stylowych i 124 oprawy oświetleniowe w technologii LED pojawiły się na ulicach: Księżnej Konstancji, Powstańców Śląskich, J. Słowackiego, Minorytów, Średniej, Krótkiej, Kościelnej, Władysława Opolskiego, Aptecznej, św. Jana, Arendarskiej, Zamkowej, B. Głowackiego, Rynku, Wałowej, a także ks. płk. Kubsza.

System sterowania służący do zarządzania oprawami oświetlenia zewnętrznego jest oparty na dwukierunkowej wymianie danych przesyłanych drogą radiową. Ma też umożliwić w przyszłości dodawanie nowych opraw do systemu oraz innych elementów, takich jak telemetria, pomiar skażeń powietrza, pomiar natężenia ruchu czy odczyt wodomierzy.

 

Przebudowa terenów zielonych

Nowe parki, skwery, ścieżki, nasadzenia roślinności. Mieszkańcy już mogą korzystać z sześciu odmienionych terenów zielonych w różnych dzielnicach Wodzisławia Śląskiego. Dzięki projektowi o wartości ok. 5 mln zł zostało przebudowanych przeszło 12 ha, w tym w sumie 4,5 ha dotychczasowych nieużytków.

Dzięki nowo przebudowanym, ogólnodostępnym dla wodzisławian terenom w różnych częściach miasta, mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, relaksu, spotkań czy aktywnego wypoczynku w otoczeniu natury. Ze zmienionych miejsc mogą korzystać osoby w różnym wieku: od najmłodszych bawiących się na placach zabaw, poprzez młodzież i dorosłych np. ćwiczących na siłowniach zewnętrznych, po seniorów – spacerujących lub odpoczywających na nowo zamontowanych ławkach. Infrastruktura miejsc przygotowana jest również m.in. z myślą o właścicielach psów.

Dworzec i Centrum Przesiadkowe

Otwarcie dla użytkowników zabytkowego dworca kolejowego po generalnym remoncie. Zrewitalizowany obiekt został zaadaptowany pod Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski oraz pod Centrum Aktywności Społecznej.

Prace inwestycyjne na dworcu ukierunkowane były na zachowanie starej konstrukcji budowli. Budynek został odtworzony poprzez zabiegi konserwatorskie. Cegły tworzące elewację mają naturalny kolor – czerwony. Obiekt został wzbogacony o elementy iluminacji świetlnej. W projekcie dworca uwzględniono m.in. klatkę zewnętrzną z windą, dzięki której z obiektu łatwiej mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Powstała także dodatkowa galeria, połączona z I piętrem dworca. Według projektu na kondygnacji dolnej miały znaleźć się m.in. hol główny, poczekalnia, sklep usługowy, pełen węzeł sanitarny, punkt gastronomiczny, a także – w ramach Centrum Aktywności Społecznej – zaplecze warsztatowe składające się z sali warsztatowej i kuchni.

W ramach CAS na piętrze usytuowane zostały cztery sale konferencyjne różnej wielkości, które dzięki ścianie mobilnej pomiędzy mogą zostać przekształcone na dwie duże pomieszczenia konferencyjne. Mogą być wykorzystywane np. w związku ze spotkaniami organizacji pozarządowych. Każda sala posiada system audiowizualny oraz osobne wejście. Sale środkowej części poprzez drzwi balkonowe mają dostęp do przeszklonej galerii biegnącej wzdłuż zachodniej elewacji budynku. Tutaj zaplanowano także węzły sanitarne składające się z toalet dla kobiet, mężczyzn, toalety dla osób niepełnosprawnych, jak również aneks kuchenny obsługujący sale konferencyjne. Tę część nazwano Warsztatownią.

Na poddaszu zaplanowano m.in. pomieszczenia biurowe, na potrzeby administracji obiektu. Warto dodać, że w piwnicy znalazły się wymiennikownie ciepła, zapewniające ogrzewanie obiektu z sieci miejskiej.

Centrum Aktywności Społecznej

Kompleksowa przebudowa i rozbudowa zdegradowanego budynku dworca kolejowego powiązana jest z adaptacją jego części na Centrum Aktywności Społecznej. CAS będzie służyło realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach Jedłownik Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz dzielnicy Nowe Miasto. Cel to przede wszystkim zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji.

Centrum Przesiadkowe

Z przebudową dworca kolejowego związany jest również dofinansowany ze środków zewnętrznych projekt budowy Centrum Przesiadkowego, w ramach którego utworzono parking na części skweru na styku ul. Rybnickiej i Jana Pawła II, miejsca do bezpiecznego pozostawienia rowerów, wypożyczalni rowerów czy parkingu dla osób niepełnosprawnych. Zrealizowane prace objęły również wyodrębnienie nowych ścieżek rowerowych, usytuowanych wzdłuż ulicy 26 Marca oraz szerokiego ciągu ul. Pośpiecha-Rodzinny Park Rozrywki „Trzy Wzgórza”. 

Główny cel tego typu centrów przesiadkowych to takie zagospodarowanie danymi elementami przystanków, by możliwie w jak największym stopniu ułatwić i przyspieszyć przesiadanie się osobom zmieniającym środek transportu. Ideą projektu budowy wodzisławskiego Centrum Przesiadkowego jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt jest ukierunkowany na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej – komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta.

Na projekt przebudowy i rozbudowy dworca kolejowego oraz budowę Centrum Przesiadkowego miasto pozyskało środki unijne i z budżetu państwa w wysokości ponad 12 mln zł. Wartość całkowita obu projektów, ujęta w pierwotnych umowach o dofinansowanie, przekroczyła 14 mln zł.

Profesjonalna strzelnica w Wodzisławiu Śląskim

10 czerwca przy Szkole Podstawowej nr 28 i w sąsiedztwie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza” otwarta została nowa strzelnica sportowa na potrzeby szkoleniowe i treningowe – jedyna taka na Śląsku, jedna z najnowocześniejszych w kraju. Na budowę obiektu, na którym trenować będą wodzisławscy biathloniści, miasto pozyskało ponad 1,2 mln zł ze środków zewnętrznych.

Środki, jakie na budowę strzelnicy zdobyło miasto, pochodzą z Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całościowy koszy inwestycji to prawie 3,2 mln zł.

Obiekt został zbudowany na obszarze o łącznej powierzchni ok. 4000 m kw. Pole strzelnicy składa się m.in. z toru strzeleckiego, stanowisk tarcz strzeleckich, rampy strzeleckiej, stanowisk z matami, miejsc dla trenerów, mediów i sędziów oraz kontenera magazynowo-socjalnego. Strzelnica ma podłoże trawiaste. Rundy karne oraz trasa biegowa mają natomiast podłoże asfaltowe. Całość została ogrodzona przez siatkę o wysokości ok. 2,1 m.

Strzelnica wraz z utworzoną na terenie SP nr 28, wspomnianą bazą noclegową tworzy Wodzisławski Ośrodek Biathlonowy. Przypomnijmy, baza na potrzeby biathlonistów została oddana do użytku w 2018 r. To 40 miejsc noclegowych na powierzchni ok. 800 m kw. W obiekcie znajduje się 14 pomieszczeń – 2-, 3-, i 4-osobowych. Posiada on stołówkę (jadalnię), pełen węzeł sanitarny i wyposażenie. Koszt tej inwestycji to ok. 400 tys. zł. Miejsce spełnia warunki podstawowego hotelu akademickiego. Mogą z niego korzystać zawodnicy, np. uczestniczący w organizowanych szkoleniach, treningach biathlonu, obozach dla dzieci i młodzieży, zawodach sportowych. Baza przeznaczona może być także na potrzeby młodzieży, która przyjeżdża do miasta w ramach różnego rodzaju wymian. Baza powstała również z myślą o wydarzeniach przygotowywanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”.

 Remonty dróg podpisane

21 października w Urzędzie Miasta podpisano z wykonawcami umowy na remonty ulic: Bolesława Prusa, Adama Asnyka, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Krupińskiego i Rolniczej.

Drogi zostaną wyremontowane dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. FDS stanowi instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez samorządy. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. Miasto jest już po kilku ważnych  przetargach, w których zostały wybrane firmy nadzorujące zaplanowane remonty i przebudowy. Zostały podpisane pierwsze umowy z wykonawcami.

Podpisano z wykonawcami umowy na remonty ulic: Daszyńskiego i Osadniczej

Drogi zostaną wyremontowane dzięki zdobytemu przez miasto dofinansowaniu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Za remont ulicy Ignacego Daszyńskiego odpowiedzialna jest Firma Budowlana D-ART oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO. Firmy mają swe siedziby w Jankowicach.

Remont ulicy Jastrzębskiej

Remont DW 933, czyli ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim to jedna z bardziej oczekiwanych inwestycji drogowych. Drogą tą, jako drogą wojewódzką, zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Po pięciu latach nieustannych starań m.in. prezydenta Mieczysława Kiecy remont ul. Jastrzębskiej stał się faktem. Dlaczego wodzisławianie tak długo na to czekali? Odpowiedź znajdziecie poniżej.

2014 rok

O remont drogi wojewódzkiej nr 933 już 2014 roku apelował prezydent miasta Mieczysław Kieca wraz ze swoim zastępcą i wodzisławskimi radnymi. Znaczący apel Rada Miejska wystosowała do Marszałka Województwa Śląskiego w czerwcu 2014 roku. Pare miesięcy później do apelu dołączyli przedstawiciele gmin powiatu wodzisławskiego, poprzez których teren przebiega ulica Jastrzębska.

2015 rok

W kwietniu 2015 roku Mieczysław Kieca ponownie zwrócił się do Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi w sprawie natychmiastowego remontu ulicy Jastrzębskiej. – W kwestii DW 933 jest wiele do zrobienia. Zwracałem się do marszałka Wojciecha Saługi o jak najszybsze, wręcz natychmiastowe, podjęcie kontynuacji prac związanych z przygotowaniem przebudowy ulic Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śląskim, jak również Wodzisławskiej w Mszanie. Wskazałem jako niezbędny do remontu dojazd do węzła autostrady A1 w Mszanie - mówił wówczas prezydent Wodzisławia Śląskiego.

Podczas lipcowej sesji Rady Miejskiej Mieczysław Kieca poinformował zebranych o uchwalonym w lipcu przez zarząd województwa planie rozbudowy dróg wojewódzkich. W planie tym do wykazu dróg przeznaczonych do modernizacji wpisano na wniosek naszych władz przebudowę 25 km DW 933. W Wodzisławiu Śląskim remont miał objąć całą ulicę Jastrzębską, od ronda na skrzyżowaniu z DK 78 aż po granice miasta.

We wrześniu 2015 roku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich podpisano umowę na wykonanie projektu modernizacji drogi. Wartość umowy opiewała na kwotę prawie 3,5 mln zł.

2017 rok

W czerwcu 2017 roku pojawiły się informacje, iż projekt przebudowy DW 933 trafił na listę rezerwową i remont drogi stanął pod znakiem zapytania. –  Byliśmy bardzo zmartwieni tą informacją. O remont ulicy Jastrzębskiej zabiegamy od kilku lat. Nie wyobrażałem sobie, żeby miała pozostać w obecnym stanie. Podjąłem wszelkie możliwe działania, by lobbować za tą ważną inwestycją. Cieszyłem się, że przynajmniej remont ulicy Młodzieżowej był już pewny. Wierzyłem, że na Jastrzębską również przyjdzie czas – mówił Mieczysław Kieca. Świetna współpraca z Marszałkiem Województwa Śląskiego Wojciechem Saługą zaowocowała w złożenie stosownego protestu w ramach procedury odwoławczej. Protest okazał się skuteczny. DW 933 znalazła się na zaktualizowanej liście projektów drogowych.

2018 rok

Pod koniec marca 2018 roku do Urzędu Miasta dotarła niepokojąca informacja z Katowic. Do przetargu na remont DW 933 zgłosiło się czterech wykonawców. Wszystkie oferty znacznie przewyższały środki, które ZDW zabezpieczył w budżecie na realizację tego ważnego dla nas zadania. W sumie na cały remont brakło ponad 55 mln zł. Na remont odcinka w Wodzisławiu Śląskim i Mszanie około 25 mln zł.

15 kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego podjął bardzo ważną decyzję. Głosami 24 radnych uchwalono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej województwa. Część tych zmian dotyczyła losów remontu ulicy Jastrzębskiej. Sejmik dołożył ze środków własnych województwa ponad 55 mln zł na realizację całości inwestycji. –  Jestem bardzo wdzięczny władzom województwa za te działania. Cieszę się, że nasze prośby i apele zostały wysłuchane. Dołożenie przez władze województwa tak znaczących środków świadczy o przychylności i zrozumieniu wagi tego istotnego zadania – mówił prezydent Mieczysław Kieca.

Roboty na DW 933 podzielone zostały na dwie części. Pierwsza część obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o łącznej długości ok. 7,2 km (Wodzisław Śląski - Mszana). Rozbudowa w ramach drugiej części obejmie odcinek o łącznej długości ok. 16,1 km (Pawłowice - Pszczyna).

Zaplanowane zadania to m.in. ujednolicenie szerokości jezdni, przebudowa istniejącej konstrukcji jezdni, przebudowa i korekta geometrii istniejących skrzyżowań, przebudowa oraz budowa chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Uwzględniono także budowę sygnalizacji świetlnych i wykonanie ekranów akustycznych.

2019 rok

30 września rozpoczął się upragniony i długo wyczekiwany remont DW 933. –  Nasze wieloletnie starania nie poszły na marne. Remont ulicy Jastrzębskiej stał się rzeczywistością. Cieszę się, że jedna z najważniejszych dróg w naszym mieście zyska nowe, lepsze oblicze – dodaje prezydent Wodzisławia Śląskiego.

Remont ulicy Jabłoniowej

Zakres robót do wykonania obejmował przebudowę nawierzchni ulicy, korektę łuków poziomych drogi i przebudowę zjazdów. Odwodniono korpus drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne z odprowadzeniem wód na tereny przyległe – tereny zielone. Remont został wykonany na całej długości drogi, szerokość nawierzchni jezdni to 3 m. Pobocza zostały utwardzone.

Remont dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Urząd Miasta otrzymał dofinansowanie na budowę i modernizację dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowie ulegną następujące drogi: Leszka, Mieszka, Uśmiechu. Remont nastąpi na ulicach: Sasankowej, Ignacego Daszyńskiego, Rolniczej, Bolesława Krupińskiego, Adama Asnyka, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Placu Zwycięstwa i Wańkowicza. Natomiast modernizacji ulegnie ulica Osadnicza.

Warunkiem uzyskania dofinansowania było złożenie wniosków o dofinansowanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach i spełnienie kryteriów zarówno strukturalnych jak i strategicznych.

 

Przy ul. Marszałka Piłsudskiego 3 /Św. Jana 12 wykonano remont dachu

Remont dachu uwzględniał cały katalog zadań m.in.:

 • demontaż kolektorów,
 • demontaż okablowania, rynien, rur spustowych,
 • demontaż obróbek blacharskich,
 • demontaż ław kominowych, nasad kominowych,
 • skucie tynku z kominów,
 • demontaż pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z demontażem łat i kontrłat, w razie konieczności wzmocnienie lub wymianę pojedynczych skorodowanych elementów więźby dachowej,
 • wykonanie izolacji poddasza z folii paroprzepuszczalnej,
 • gruntowanie kominów, siatkowanie powierzchni ścian kominów z klejem wraz z ich malowaniem,
 • wymianę włazów oraz wole oka,
 • pokrycie dachu ceramiczną dachówką karpiówką na nowym ołaceniu,
 • montaż obróbek blacharskich, ław kominiarskich, montaż rynien, rur spustowych,
 • wymianę deski czołowej, montaż płotków śniegowych, kolców przeciw ptactwu,
 • wymianę instalacji odgromowej, założenie siatki do zakrywania otworów kominowych przeciw ptakom.

W październiku ruszył projekt "Silesianka"

Oparty o partnerstwo projekt był tutaj znaczący. Przy wyborze do dofinansowania duży nacisk kładziony był na faktyczne transgraniczne oddziaływanie, a także działania w zakresie infrastruktury, ukierunkowane na ponadgraniczne udostępnianie i wykorzystanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu. Wybierane były te projekty, które miały wpływ po obu stronach pogranicza i które mogą przyczynić się do zwiększenia odwiedzalności regionu poprzez większe wykorzystanie posiadanych zasobów.

Głównym celem projektu po stronie Wodzisławia Śląskiego jest rewitalizacja zabytkowej Baszty wraz z infrastrukturą towarzyszącą - tak, aby przystosować ją do odwiedzających. We wspomnianych czeskich miastach i gminie wybudowane mają zostać z kolei dwie nowe wieże widokowe. Zaplanowana data realizacji to okres pomiędzy 1 października 2019 r. a 30 września 2021 r.

Partnerski projekt przyczyni się do włączenia wież do szlaku wież widokowych Euroregionu Silesia. Tym samym powstanie nowy produkt turystyczny - szlak składający się z 34 obiektów, w tym wszystkie nowo wybudowane/przebudowane wieże (w sumie 14, w tym 3 wspomniane wyżej), a także "stare" wieże i punkty widokowe, szlaki rowerowe i piesze, do których można dojechać lub dojść. Dzięki projektowi ma zwiększyć się odwiedzalność Wodzisławia Śląskiego i innych biorących udział w projekcie.

Przypomijmy, miasto starało się już wcześniej o środki na rewitalizację Baszty. W porozumieniu z miastem Budišov nad Budišovkou złożyło wniosek. Wtedy jednak dofinansowanie nie zostało przyznane. Cel pozostał ten sam, więc teraz miasto postanowiło aplikować w porozumieniu z większą liczbą partnerów. To przyniosło zamierzony efekt.

Remont ul. Rzecznej

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o. o., z siedzibą w Rybniku.
Remont ul. Rzecznej polegał na wymianie nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm. Wymieniona nawierzchnia składa się z warstwy wiążącej asfaltowej grubości 4 cm oraz ścieralnej asfaltowej grubości 4 cm.

Roboty remontowe objęły odcinek od skrzyżowania z DK 78 – ul. Bogumińska (od przejścia dla pieszych) do Straży Miejskiej.

 

Prace remontowe w PP nr 9

Prace objęły wyrównanie istniejącej podbudowy, wybranie nadmiaru materiału wokół studzienek i wykonanie odpowiedniego spadku terenu w celu prawidłowego odwodnienia terenu do wpustu ulicznego. Zadania te wykonały Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Utwardzenie i poprawa dojazdu do ogródków działkowych

20 listopada 2019 r. Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śląskim rozpoczęły prace związane z utwardzeniem i poprawą dojazdu do Rodzinnych Ogródków Działkowych "Narcyz" na Pustkach.

Celem prac było korytowanie drogi i ułożenie dwóch pasów pod koła pojazdów z pozyskanych płyt jumbo. Płyty zostały ułożone na podsypce piaskowej, a całość została obsypana frezem.