Inwentaryzacja zbiorów w Bibliotece

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu Śląskim zaplanowała przerwę techniczną.

Przerwa, która ma miejsce od 10 do 30 czerwca, związana jest z inwentaryzacją zbiorów.