INTERREG

Nowe wyzwania – nowe możliwości

Głównym celem projektu będzie utrwalenie realnych więzi między administracją samorządową obu Partnerów, które uzyskane zostanie, między innymi, poprzez współdzielenie dobrych praktyk i nowych rozwiązań do wykonywania zadań publicznych oraz działania wspierające budowanie zdolności absorpcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznych oddziaływań w odniesieniu do tematyki dotyczącej planów rewitalizacji i polityk miejskich.