INTERREG

10 lat partnerstwa – Dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada

„10 lat partnerstwa – Dalszy rozwój współpracy Gmin Krasne Pole i Zawada” to projekt realizowany wspólnie przez Miasto Wodzisław Śląski i Miasto Ostrawa – jednostka organizacyjna: miejski obwód Krasne Pole. Główny cel projektu to zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym.

Seniorzy bez granic

Celem projektu jest rozpoczęcie transgranicznej współpracy między społecznościami seniorów w miejskim obwodzie Ostrawa-Jih i Miasta Wodzisławia Śląskiego. Dzięki wymianie doświadczeń obu partnerów w pracy z seniorem możemy polepszyć jakość ich życia.

Nowoczesne technologie bez granic

Celem projektu jest wsparcie edukacji szkolnej z zakresu technicznego nauczania oraz wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie technologii audiowizualnej uczniów szkół podstawowych w miejskim obwodzie Ostrawa-Jih i w Wodzisławiu Śląskim.

Przedszkola bez granic - zwierzęta w mieście

Głównym celem projektu będzie umocnienie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między miejskim obwodem Ostrava - Jih a miastem Wodzisławiem Śl. na niwie edukacji przedszkolnej. Działania projektu skonstruowano w taki sposób, aby umożliwić wdrożenie nowych rozwiązań w pracy z dzieckiem przedszkolnym polegających na doświadczaniu przez dzieci rzeczywistego wpływu swojej działalności na środowisko.

Seniorzy bez granic II

Głównym celem projektu jest rozwijanie transgranicznych form współpracy lokalnych społeczności Wodzisławia Śląskiego oraz miejskiego obwodu Ostrawa Jih, działających na rzecz seniorów.

Muzyka ponad granicami

Celem projektu jest polsko-czeska integracja środowisk zajmujących się na co dzień szeroko pojętą muzyką klasyczną oraz stworzenie warunków dla promocji dorobku artystycznego zespołów, wspólnego doskonalenia umiejętności artystycznych a także rozpropagowanie wiedzy o muzyce historycznej czy sztuce sakralnej pogranicza.

Mądry wybór przyszłej szkoły II

Mądry wybór przyszłej szkoły II/Chytrá volba budoucí školy II to projekt realizowany wspólnie przez Miasto Wodzisław Śląski oraz Miasto Karvina. Jego głównym celem będzie umocnienie sieci powiązań i intensyfikacja współpracy między miastami Karwiną a Wodzisławiem Śląskim na niwie edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa zawodowego.

5 lat wspólnie

Głównym celem projektu będzie utrwalenie realnych więzi między administracją samorządową obu Partnerów, a także zapoznanie się z problematyką wdrażania nowych rozwiązań legislacyjnych w trudnych czasach pandemii COViD-19 po obu stronach granicy.