Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

W ramach projektu zapewniono dostęp do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Tytuł projektu: Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
Całkowita wartość projektu (PLN):
4 536 559,00
Okres realizacji: 2014-2015
Lider Projektu:
Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
Partnerzy Projektu: Powiat Rybnicki, Powiat Wodzisławski, Gmina Godów, Gmina Gorzyce, Gmina Lubomia, Miasto Jastrzębie-Zdrój, Gmina Marklowice, Miasto Radlin, Miasto Wodzisław Śląski, Gmina Miejska Żory.

Opis projektu: W ramach projektu zapewniono dostęp do Internetu dla 466 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez zakup sprzętu komputerowego, bezpłatny dostęp do Internetu oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto w ramach działań koordynacyjnych utworzono w 53 lokalizacjach, publiczne punkty dostępu do Internetu, wyposażone w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu, które dodatkowo mają wspomóc proces przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Miasto Wodzisław Śląski jako Partner Projektu odpowiedzialny był za zapewnienie dostępu do Internetu dla 70 gospodarstw domowych z jego terenu. Ponadto utworzone zostały publiczne punkty dostępu do Internetu.

 Osobą, która realizowała projekt ze strony Miasta Wodzisławia Śląskiego był Bartosz Kwaśny – koordynator samorządowy projektu.

POLECONE STRONY:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
Oficjalna strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Pośredniczącej: www.8poig.mac.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej działanie 8.3 PO IG: www.wwpe.gov.pl

   
"Dotacje na innowacje", "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

Galeria