"Internet w domu - cyfrowe okno na świat" - nabór na listę rezerwową

Miasto Wodzisław Śląski ogłasza nabór na Listę Rezerwową Uczestników Projektu pn. "Internet w domu - cyfrowe okno na świat" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wypełniony i podpisany, przez Osobę Zgłaszającą lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica bądź opiekuna prawnego, formularz zgłoszenia do projektu, deklarację oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie do 20 kwietnia 2018 r. w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się: w wersji papierowej w Wydziale Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Wodzisławia. UWAGA! Nabór jest tylko i wyłącznie na Listę Rezerwową, komputery, które Państwo uzyskają są komputerami z 2011 roku, a darmowy Internet będzie zapewniony do połowy roku 2019.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin

Załącznik 1 -  Formularz zgłoszeniowy do projektu

Załącznik 2A -  Deklaracja uczestnictwa (dorosły)

Załącznik 2B -  Deklaracja uczestnictwa (niepełnoletni)

Załącznik 3A - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (dorosły)

Załącznik 3B - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (nieletni)

Załącznik 4 - Oświadczenie o liczbie członków rodziny