Internet w domu – cyfrowe okno na świat

Koniec z brakiem dostępu do największego medium. Ten projekt umożliwił wielu beneficjentom otworzyć się na cyfrowy świat.

Tytuł projektu: Internet w domu – cyfrowe okno na świat
Całkowita wartość projektu (PLN):
231 046,05
Okres realizacji projektu: 2011-2014
Lider Projektu:
Miasto Wodzisław Śląski
Partner Projektu: Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim

Opis projektu: To pierwsze środki, jakie Miasto otrzymało w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w okresie programowania 2007-2013. Projekt obejmował założenie Internetu w 40 gospodarstwach domowych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego, w dwóch grupach: w 35 gospodarstwach domowych spełniających kryteria dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, a kolejne 5 miejsc w projekcie zarezerwowanych było dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. Dla wszystkich wyłonionych w procedurze naboru gospodarstw domowych zakupione zostały komputery wraz z oprogramowaniem. 80 osób zostało przeszkolonych z obsługi komputera oraz Internetu. W ramach projektu, czyli do czerwca 2014 r., oraz 5 lat od daty jego zakończenia, uczestnikom zapewniony zostanie dostęp do Internetu. Dodatkowo we wrześniu 2013 r. z wygospodarowanych w ramach projektu oszczędności zakupiono 40 szt. urządzeń wielofunkcyjnych oraz 40 szt. urządzeń typu pendrive.

Osoby, które realizowały projekt:
Bartosz Kwaśny – koordynator projektu,
Zbigniew Gamza / Arkadiusz Ptasiński – informatyk projektu.

POLECONE STRONY:
Oficjalna strona Unii Europejskiej: www.europa.eu
Oficjalna strona Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Zarządzającej: www.mir.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Pośredniczącej: www.8poig.mac.gov.pl
Oficjalna strona Instytucji Wdrażającej działanie 8.3 PO IG: www.wwpe.gov.pl

 
"Dotacje na innowacje", "Inwestujemy w Waszą przyszłość"

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

 

Galeria