UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Intensywne prace w Pałacu Dietrichsteinów

Remontowany Pałac Dietrichsteinów - widok od strony Parku Miejskiego

Roboty remontowo-budowlane w Pałacu Dietrichsteinów na Starym Mieście trwają. Ostatnio informowaliśmy o tym, że powstaje kolejne piętro tego zabytkowego obiektu. Co teraz słychać na placu budowy? Obecnie wykonywane są m.in. prace związane z montażem nowej więźby dachowej.

Wykonawca zajmuje się też naprawą spękań i uszkodzonych murów, fragmentarycznym odkrywaniem fundamentów i wykonaniem odcięć poziomych i pionowych hydroizolacji wraz ze wzmocnieniem murów piwnicznych i fundamentowych, zasypywaniem, stabilizacją oraz wzmocnieniem gruntu wokół pałacu, wykonaniem bruzd pod instalacje elektryczne oświetlenia zewnętrznego pałacu, a także wyprowadzeniem instalacji elektrycznej i jej zamurowaniem.

Remontowany Pałac Dietrichsteinów

Dotychczas wykonano już takie prace jak: rozbiórka pozostałych podłóg na parterze budynku, iniekcje ścian budynku, skuwanie wtórnych tynków z elewacji i detali architektonicznych, skuwanie głuchych tynków, demontaż więźby dachowej, zabezpieczenie obiektu przed warunkami atmosferycznymi, wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z przebiciami otworów, drzwiowych, budową windy i klatek schodowych.

Remontowany Pałac Dietrichsteinów

Co jeszcze pozostało do wykonania? Montaż pokrycia dachowego z dachówki karpiówki w naturalnym kolorze ceglastoczerwonym, wykonanie blacharki, roboty murarskie na poddaszu, montaż instalacji, wykonanie ścianek działowych, montaż stałego wyposażenia budynku i wykończenie pomieszczeń, nowej, drewnianej stolarki okiennej, na podstawie najstarszych zachowanych okien, konserwacja zachowanych tynków i detali architektonicznych, remont krat okiennych, uzupełnienie nowymi tynkami, renowacja i odtworzenie detali architektonicznych, montaż blacharek nad cokołem, gzymsami oraz obramieniami okiennymi, uchwytów na oświetlenie zewnętrzne, malowanie i scalanie kolorystyczne zgodnie z odkrytą pierwotną kolorystyką, hydrofobizacja, montaż orynnowania. Prognozowany termin zakończenia robót to lato 2021 r.

Wizualizacja pałacu

Dofinansowanie z UE

Przypomnijmy, po wielu wymagających staraniach o kompleksową modernizację Pałacu Dietrichsteinów, marzenia nareszcie się spełniają. Jedna z pierwszych budowli w stylu klasycystycznym w Polsce jest remontowana dzięki zdobytym środkom unijnym. Dofinansowanie z uwzględnieniem budżetu państwa wynosi 11 150 445,72 zł (według pierwotnych umów). To 95% kosztów całej inwestycji.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Koszt całkowity remontu wodzisławskiego Pałacu to 11 937 180,23 zł (według pierwotnych umów).

W ramach projektu są prowadzone prace konserwatorskie, restauratorskie i adaptacyjne Pałacu Dietrichsteinów. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działania te przyczynią się do realizacji celu głównego projektu, jakim jest zwiększenie atrakcyjności Pałacu i znajdującego się w nim Muzeum, a przez to również do zwiększenia atrakcyjności miasta.

źródło: Gazeta Wodzisławska