Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy - ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Inspektorem Ochrony Danych w wodzisławskim magistracie jest Bartosz Borowski (e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl, nr tel. 32 45 90 572).