INNE

Przebudowa Parku Zamkowego w Wodzisławiu Śląskim

Projekt, którego celem jest przebudowa Parku Zamkowego w Wodzisławiu Śląskim i uatrakcyjnienie jego terenu oraz uporządkowanie kwestii estetycznych. Efektem przeprowadzonego projektu będzie poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni.