INNE

Przebudowa Parku Zamkowego w Wodzisławiu Śląskim

Projekt, którego celem jest przebudowa Parku Zamkowego w Wodzisławiu Śląskim i uatrakcyjnienie jego terenu oraz uporządkowanie kwestii estetycznych. Efektem przeprowadzonego projektu będzie poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni.

Kompetentni cyfrowo

Miasto Wodzisław Śląski rozpoczyna realizację projektu pn. Kompetentni cyfrowo - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Wodzisławia Śląskiego.

Projekt "Dostępny samorząd"

Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności. Poprawa dostępności nastąpi w budynkach użyteczności publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.