Inkubator: zapraszamy na konsultacje

Gdzie szukać pieniędzy na założenie lub rozwój firmy, gdy większość źródeł finansowania wyschło? Na to pytanie już w czwartek odpowie przedstawiciel Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Zapraszamy do Inkubatora Przedsiębiorczości na indywidualne konsultacje.

Konsultacje odbędą się w czwartek 7 czerwca. Doradca Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich będzie do dyspozycji wszystkich zainteresowanych w godzinach 12:00-15:00 w siedzibie Wodzisławskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Kubsza 28. Porady będą miały charakter indywidualny. Udział w konsultacjach jest bezpłatny.

Zapiszcie się na spotkanie: funduszeuedlafirm.evenea.pl

Podczas indywidualnego spotkania z doradcą PIFE będziecie mogli uzyskać informacje dotyczące następujących zagadnień:

1. Dotacje na założenie własnej firmy.
DLA KOGO? Osoby pow. 30 roku życia, nieaktywne zawodowo zamieszkujące na terenie woj. śląskiego.
NA CO? Dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej; wsparcie pomostowe w formie finansowej i szkoleniowo-doradczej.
ILE? Kwota dotacji to maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę w dniu przyznania wsparcia.

2. Instrumenty Finansowe czyli wsparcie pozadotacyjne.
DLA KOGO? Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zamieszkujące na terenie woj. śląskiego.
NA CO? Środki pożyczkowe na:
– uruchomienie działalności gospodarczej;
– rozwój działalności gospodarczej;
– kształcenie;
– rewitalizację.
ILE? Do 50.000.000,00 zł – w zależności od rodzaju pożyczki.

3. Możliwości finansowania szkoleń i doradztwa dla MSP w woj. śląskim ze środków UE.
DLA KOGO? Właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. śląskiego.
NA CO? Szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe, e-learning.
ILE? Od 50% do 80% kosztów.

4. Wybrane konkursy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje:

*Bony na innowacje
NA CO? Dofinansowanie kosztów zakupu usługi opracowania innowacyjnej technologii/produktu/usługi; dofinansowanie kosztów wdrożenia innowacji – zakupu środków trwałych.
ILE? 85% kosztów kwalifikowalnych zakupu usługi, 45%-35% kosztów zakupu środków trwałych.

* Ochrona własności przemysłowej
NA CO? Dofinansowanie kosztów uzyskania prawa własności przemysłowej (patentu, wzoru użytkowego).
ILE? 50% wartości kosztów kwalifikowalnych (w tym koszt orzeczenie rzecznika patentowego).

* Go to brand
NA CO? Dofinansowanie polskich marek produktowych na rynkach zagranicznych. Wsparcie dla przedsiębiorców w branżowych programach promocji oraz programach o charakterze ogólnym na rynki perspektywiczne:
– 12 programów branżowych – w tym IT, kosmetyczna, moda polska, sprzęt medyczny, budowa i wykańczanie budowli;
– rynki perspektywiczne: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.
ILE? Do 85% kosztów kwalifikowalnych. Finansowanie kosztów między innymi: wynajmu, budowy, transportu, ubezpieczenia i obsługi stoiska wystawowego.

***
Fundusze Europejskie dla firm i na założenie działalności gospodarczej​
data: 7 czerwca 2018 r. | godz.: 12:00-15:00
miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości (ul. Kubsza 28, Wodzisław Śląski, IV piętro)
Zapisz się na spotkanie: funduszeuedlafirm.evenea.pl
UWAGA: spotkanie ma charakter indywidualnych konsultacji trwających po około 15-20 minut.

źródło: WIP