Informacje o wydarzeniach w mieście

Miasto o wydarzeniach odbywających się w Wodzisławiu Śląskim właściwie codziennie informuje mieszkańców m.in. za pośrednictwem swojej strony internetowej i konta w portalu Facebook. Od marca specjalne harmonogramy wydarzeń na kolejne dni i tygodnie udostępniane są także na tablicach na przystankach autobusowych.

Co ważne, każdy, kto planuje w mieście koncert, zawody, wystawę czy innego rodzaju imprezę i chciałby poinformować o tym mieszkańców, może skontaktować się z Wydziałem Rozwoju i Dialogu Urzędu Miasta. Informacje o planowanym wydarzeniu należy przesyłać na adres mailowy kalendarz@wodzislaw-slaski.pl. Jeśli miałyby ukazać się w harmonogramie zamieszczanym m.in. na przystankach, powinny zostać przekazane do 20. dnia danego miesiąca. Muszą obejmować one nazwę, dokładny termin, godzinę, miejsce, link do strony wydarzenia lub innej strony zawierającej szczegóły odnośnie do imprezy.

Wiadomości mogą wysyłać m.in. miejskie jednostki, fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, szkoły i przedszkola, koła zainteresowań, puby, restauracje, inni przedsiębiorcy itp.

Należy pamiętać, że wysłanie informacji nie jest równoznaczne z opublikowaniem jej w miejskich kanałach.

źródło: Gazeta Wodzisławska