UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Informacje dla obywateli Ukrainy / Інформація для громадян України

Громадянко/Громадянине України, в умовах війни на території Вашого краю мешканці міста Водзіслава Шльонського передають Вам вияв солідарності та підтримку. Obywatelko/Obywatelu Ukrainy, w obliczu wojny na terenie Waszego kraju mieszkańcy miasta Wodzisławia Śląskiego przekazują Wam wyrazy solidarności i gotowości wsparcia.

Важливі пункти у Водзіславі Шльонському
Ważne punkty w Wodzisławiu Śląskim

 
Твій перший контакт:
Twój pierwszy kontakt:
 
 • Міський інформаційно-консультативний пункт для громадян України - Уряд міста Водзіслава Шльонського.
  Богумінська 4, каб.103
  години роботи: понеділок-середа 7:30-17:00, четвер 7:30-19:00, п'ятниця 7:30-15:00
  тел. 32 45 90 479, 32 45 90 579
 • Miejski punkt informacyjno-doradczy dla obywateli Ukrainy - Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
  ul. Bogumińska 4, pokój 103
  godziny otwarcia: poniedziałek-środa 7:30-17:00, czwartek 7:30-19:00, piątek 7:30-15:00
  tel. 32 45 90 479, 32 45 90 57

 • Збір речей для громадян України - залізнична станція
  вул. Rybnicka 2A
  години роботи: понеділок-п'ятниця 10:00-17:00
  тел. 32 45 90 573
 • Zbiórka artykułów dla obywateli Ukrainy - dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śląskim
  ul. Rybnicka 2A
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 10:00-17:00
  tel. 32 45 90 573

 

 • Група Підтримки і Інтеграції для Українських Сімей з Дітьми - центр Дзюпля (Dziupla) - Водзіславський пункт щоденної підтримки "Дзюпля" ("Dziupla")
  Чижовіцка 29б, біля Міського Стадіону
  години роботи: понеділок- п'ятниця 9:00-13:00
  тел. 750 550 755
 • Grupa Wsparcia i Integracji dla Rodzin z Dziećmi z Ukrainy - Centrum Dziupla - Wodzisławska Placówka Wsparcia Dziennego „Dziupla”
  ul. Czyżowicka 29b, obok Stadionu Miejskiego
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-13:00
  tel. 750 550 755

 

 • Районна поліція
  Кокошицька 180б
  тел. 47 85 55 255
 • Komenda Powiatowa Policji
  ul. Kokoszycka 180b
  tel. 47 85 55 255

 

 • Муніципальна поліція
  Жечна 44
  тел. 32 455 13 45
 • Straż Miejska
  ul. Rzeczna 44
  tel. 32 455 13 45

 

 • Районний відділ пожежної охорони
  Пшовська 68
  тел. 32 453 93 93
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Pszowska 68
  tel. 32 453 93 93

 

 • ППЗОЗ (PPZOZ) у Ридултовах і Водзіславі Шльонському - Лікарня
  26 Марца 51
  тел. 32 45 91 800
 • PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim - Szpital
  ul. 26 Marca 51
  tel. 32 45 91 800

 

 • Районне бюро праці
  Юзефа Міхальського 12
  тел. 32 45 92 980
  Інфо-лінія "Зелена Лінія": 19524
 • Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Józefa Michalskiego 12
  tel. 32 45 92 980
  infolinia „Zielona Linia”: 19524

 

 • Тут отримаєте інформацію про легалізацію перебування:
  Управління Шльонського воєводства в Катовіцах.
  Інфо-лінія: 32 60 63 232
  години роботи: понеділок, середа, четвер, п'ятниця 7:30-15:30, вівторок 7:30-18:00
  адрес e-mail: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl
 • Tu uzyskasz informacje na temat legalizacji pobytu:
  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
  infolinia: 32 60 63 232
  godziny funkcjonowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7:30-15:30, wtorek 7:30-18:00
  adres e-mail: cudzoziemcy@katowice.uw.gov.pl

 

 

 • Безкоштовна психологічна допомога - Польський міграційний форум.
  тел. 669 981 038 (українська та російська мови)
  Години роботи: понеділок 16:00-20:00,
  середа 10:00-14:00, п'ятниця 14:00-18:00
 • Bezpłatna pomoc psychologiczna - Polskie Forum Migracyjne
  tel. 669 981 038 (języki ukraiński i rosyjski)
  godziny funkcjonowania: poniedziałek 16:00-20:00, środy 10:00-14:00, piątki 14:00-18:00

 

 • Дармові стартери Орандж ( Orange) для біженців з України
  тел. 32 45 90 479,  32 45 90 579
 • Darmowe startery Orange dla uchodźców z Ukrainy
  tel. 32 45 90 479, 32 45 90 579

 

Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога громадянам України [відкривається в новому вікні]

Pomoc prawna dla Ukraińców / безоплатну правову допомогу [відкривається в новому вікні]

Opieka medyczna dla Ukraińców / Безкоштовна медична допомога [відкривається в новому вікні]