UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Informacja Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

W związku z potencjalnym ryzykiem zarażenia koronawirusem Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego prosi o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1. Informacji o wysokości opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu można uzyskać pod numerami telefonu:
32-4590504, 32-4590508 lub e-mail:
mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

Numer konta bankowego do wpłat:

67 1240 4357 1111 0010 3970 8909 Bank Pekao S.A.

2. Informacje dotyczące dzierżaw i najmów można uzyskać pod numerem telefonu 32-4590525 lub e-mail: mieniekomunalne@wodzislaw-slaski.pl

 

Poniżej wzory wniosków:

 zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

wniosek o sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego.