Informacja o środowisku

Czy smog nas atakuje? Czy jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia? Takie dane można sprawdzać na bieżąco. Gdzie? O tym piszemy w dalszej części.

Ekoportal to miejsce w sieci, które ułatwi Państwu dotarcie do kluczowych informacji znajdujących się na serwerach jednostek resortu środowiska. Naszym celem jest przedstawianie najistotniejszych, wiarygodnych informacji o środowisku i jego ochronie w sposób czytelny i umożliwiający szybkie dotarcie do poszukiwanych treści.
Dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku, wydawanych przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego dostępne są na stronie: EkoPortal Wykaz

Na podstawie art. 21 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych, prowadzonym w formie elektronicznej.

Wyniki badań jakości powietrza

Wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza oraz parametry meteorologiczne mierzone przez automatyczną stację monitoringu powietrza w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Gałczyńskiego, dzienne, miesięczne i roczne dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach – Śląski Monitoring Powietrza -zobacz

Informacje na temat aktualnej jakości powietrza oraz o sposobach informowania o nich znaleźć można natomiast TUTAJ