UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego dotyczącą sposobu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Wodzisławiu Śląskim w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

INFORMACJA

URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 26 marca 2020 r.

o sposobie przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Wodzisławiu Śląskim w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 522) oraz wytycznymi Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. nr ZPOW-571-32/20, mając na uwadze fakt, że w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego zostało ograniczone przyjmowanie klientów

 informuje się, że:

zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godziny 13.00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizacyjny@wodzislaw-slaski.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą na adres Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

  • uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego;

  • potwierdzenie doręczenia do Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik Urzędu Miasta) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Numer telefonu, pod którym zainteresowani mogą uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń: 32 45 90 410 lub 32 45 90 432.