Gry edukacyjne dla wodzisławskich przedszkoli

Biuro Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 zakupiło gry edukacyjne dla wszystkich wodzisławskich przedszkoli.

Gry edukacyjne dla wodzisławskich przedszkoli

Jakie gry trafiły do przedszkolaków?

  • "Figury i znaki drogowe" - te domino edukacyjne to innowacyjna pomoc dydaktyczna stworzona specjalnie dla dzieci w wieku przedszkolnym, by zachęcić je do aktywnego poznawania świata figur geometrycznych i znaków drogowych. To także idelane narzędzie dla nauczycieli, które umożliwia im realizację wybranych obszarów podstawy programowej w nietypowy, ale skuteczny sposób.
  • "Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo" to zestaw ilustrowanych opowieści w formie dwustronnych puzzli. Jest doskonałym narzędziem do rozwijania wyobraźni i ćwiczenia słuchania ze zrozumieniem u dzieci. Dwie strony puzzli to dwa warianty zabawy: łatwiejszy i trudniejszy w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości.
  • "Anonimo" to niezastąpiona gra towarzyska, w której zadaniem gracza jest odgadnięcie swojej tożsamości, którą znają wszyscy poza nim samym.

Cel Programu

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów, ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych osób uzależnionych, propagowanie zdrowego stylu życia bez używek, promowanie postaw ważnych dla profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.