Grupa wsparcia dla rodziców w żałobie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia, działającej przy parafii pw. Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim.

Grupa wsparcia jest odpowiedzią na potrzeby rodziców przeżywających ból po śmierci dziecka. W czasie spotkania uczestnicy mogą dzielić się swoimi przeżyciami i słuchać osób mających podobne doświadczenia związane z cierpieniem i śmiercią bliskich.

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu i trwają ok. 90 minut.

Miejsce spotkań: parafia Ducha Świętego w Wodzisławiu Śląskim, salka w domu parafialnym przy ul. Kopernika 75.

Termin spotkań: pierwsza środa miesiąca, godz. 18:30.

Kontakt:  tel: 517 221 202, email: hernikrenata58@gmail.com.

Koordynatorem grupy jest Renata Hernik, teolog z wieloletnim doświadczeniem pracy zawodowej z osobami uzależnionymi, chorymi, niepełnosprawnymi.

Patronat nad grupą pełni Fundacja Donum Caritas im. ks. Zdzisława Tronta oraz Proboszcz parafii pw. Ducha Świętego.

źródło: MOPS