UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Grupa popołudniowa w wodzisławskim przedszkolu?

W roku szkolnym 2020/2021 w kilku wodzisławskich przedszkolach zostaną wydłużone godziny otwarcia oraz powstanie grupa popołudniowa.

W roku szkolnym 2020/2021 zaproponowana zostanie rodzicom grupa popołudniowa w Publicznym Przedszkolu nr 15. Grupa ta będzie funkcjonować od godz. 13:00 do godz. 19:00 i powstanie dla dzieci rodziców pracujących w godzinach popołudniowych. 

W planach jest także wydłużenie czasu pracy Publicznego Przedszkola nr 6 oraz Publicznego Przedszkola nr 15. Miałyby one być otwarte w godz. 6:00-18:00. W pozostałych miejskich przedszkolach zakłada się czas pracy w godz. 6:30-16:30 z możliwością wnioskowania o zmianę tych godzin, kiedy grupa stale zadeklarowanych dzieci będzie liczyła co najmniej 5 osób.

Jak wnioskować?

Deklarację w proponowanym czasie pracy przedszkoli rodzice dzieci jeszcze uczęszczających do przedszkoli będą mogli składać od dziś., tj. 17 lutego do 21 lutego br. Dla nowych kandydatów wnioski będzie można składać od 2 marca do 13 marca br. zgodnie z ogłoszonymi terminami rekrutacji.