Groszowe obniżki podatków-realna pomoc dla przedsiębiorców?

Podczas środowej sesji wodzisławscy radni uchwalili niższe stawki podatku od nieruchomości na 2019 r. – Czy to realna polityka pomocy przedsiębiorcom, czy pewna forma taniego populizmu i powyborcze zagranie? – pyta prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Przed sesją prezydent poprosił Wydział Podatków, aby dla każdej z grup podatników, których dotyczyć ma zmiana, przygotować kilkanaście przykładowych kalkulacji wynikających z podatku od nieruchomości, uwzględniających zaplanowane obniżki dla przedsiębiorców czy mieszkańców. – Ustalone obniżki podatku od nieruchomości są niewielkie. Przykładowo obniżki stawki w stosunku do roku bieżącego wynoszą 1 gr w przypadku gruntów zajmowanych na działalność gospodarczą. Przy wzięciu pod uwagę przykładowej podstawy opodatkowania 723 m kw. skala ulgi dla podatnika wyniesie jedynie 7,23 zł rocznie, czyli kwartalnie 1,81 zł kwartalnie. Nasuwa się zatem pytanie: czy decyzja radnych głosujących za obniżeniem to realna pomoc dla wodzisławskich przedsiębiorców? – podaje w wątpliwość prezydent. – W skali roku przyjęte obniżki oznaczają minimalnie o ok. 400 tys. zł mniejsze dochody w budżecie miasta, zależnie od bazy opodatkowania. Kwota, o którą uszczuplony zostanie budżet poprzez iluzoryczne, groszowe obniżki podatku od nieruchomości, już na starcie będzie musiała zostać odzyskana – dodaje.

Podczas sesji prezydent mówił – Na komisjach proponowałem zupełnie inne rozwiązanie, prosiłem radnych, żeby nie dokonywać zmian szybko. Zachęcałem, aby poważnie podejść do wsparcia dla przedsiębiorców i przedyskutować te mechanizmy, które są najistotniejsze, bo dają rozwijającym się firmom największe korzyści, wpływają w najlepszy sposób na możliwość prowadzonych reinwestycji – dodał. – Obecnie w pakiecie mamy dostępne wszystkie możliwe, dozwolone przez ustawodawcę ulgi dla przedsiębiorców. Warto więc z rozsądkiem rozmawiać o wprowadzeniu innych możliwości, którymi realnie dalej będziemy wspierać przedsiębiorczość, a których naprawdę oczekują przedsiębiorcy.

Ulgi dla przedsiębiorców

Od 2014 r. wodzisławscy przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnień na podstawie uchwały Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z 26 lutego 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla mikro- i małych przedsiębiorców na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. Uchwała ta obowiązuje do końca 2020 r.

W ramach polityki proprzedsiębiorczej miasto od 2007 r. wprowadza wszystkie możliwe ulgi dla przedsiębiorców, dla tych, którzy tworzą miejsca pracy, inwestują, wnoszą nowe hale fabryczne i realnie zatrudniają bądź podnoszą wartość przedsiębiorstw. Z tytułu tych ulg, tylko z pomocy de minimis, w ostatnim okresie miasto, z myślą o wodzisławskich przedsiębiorcach i dzięki decyzji Rad Miejskich poszczególnych kadencji, uszczupliło sobie świadomie kwoty w dochodach o ponad 2 mln 317 tys. zł – mówi prezydent Mieczysław Kieca. – W latach 2015-2018 liczba podmiotów, które skorzystały z ulg uchwalonych przez poprzednią Radę Miejską, to 55 podmiotów. Mowa tu o kwocie przeszło 1 mln 676 tys. zł.

Do 2013 r. obowiązywała z kolei uchwała z 31 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Konsultacje miasto-przedsiębiorcy

Na sesji poruszono też temat konsultacji na linii miasto-przedsiębiorcy. Prezydent zaznaczył, że przygotowując projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. oraz zwolnień od tego podatku, spotykał się wielokrotnie z przedsiębiorcami oraz stowarzyszeniami skupiającymi przedsiębiorców, m.in. z Izbą Gospodarczą. – Z tych rozmów jasno wynikało, co jest wartością dodaną dla przedsiębiorców. Dla nich ogromne znaczenie mają ulgi, baza wokół firmy, rozwój infrastruktury drogowej, np. droga dojazdowa do przedsiębiorstwa, rozwój kanalizacji sanitarnej, funkcjonujące w mieście szkoły, przedszkola, żłobki czy wykwalifikowana kadra, strefa rekreacji, kultura, to, co można robić w Wodzisławiu Śląskim w czasie wolnym. Dlatego Rada Miejska poprzedniej kadencji świadomie wybrała bardzo mocną politykę proinwestycyjną, która pozytywnie wpłynęła na rozwój przedsiębiorczości. Świadczą o tym dane, którymi podzieliliśmy się na ostatniej sesji – przypomniał Mieczysław Kieca.

Na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy można stwierdzić, że w zdecydowanym stopniu następuje pozytywna zmiana rynku pracy w Wodzisławiu Śląskim. Liczba pracujących w mieście w okresie 2014-2017 wzrosła o prawie 15%, z 10 199 osób do 11 719. Jednocześnie spadła liczba osób bezrobotnych, co przekłada się na poprawę wskaźnika udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W 2014 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 5,7% natomiast w 2017 r. – tylko 3,2%. W zakresie tych wskaźników Wodzisław Śląski charakteryzował się lepszą tendencją niż przeciętnie w grupie miast porównawczych. Stopa bezrobocia w 2007 r. wynosiła 11,8%, w 2014 r. – 10,6%, w 2018 r. – 5,2%.

W latach 2014-2017 Wodzisław Śląski charakteryzował się najwyższym wskaźnikiem liczby podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w grupie miast porównawczych – 131 podmiotów na 1000 mieszkańców w 2017 r. Jednocześnie w okresie tym następował stały przyrost tego wskaźnika (5 podmiotów na 1000 mieszkańców), co świadczy o wysokim poziomie rozwoju bazy ekonomicznej miasta i silnej pozycji w tym zakresie.

Współpraca z biznesem

Należy zaznaczyć, że współpraca miasta z sektorem biznesowym realizowana jest na wielu płaszczyznach. Jedną z nich jest edukacja. Ponad 40 autorskich programów opartych o innowacje, w tym blisko 30 z zakresu kreatywności, kilkanaście z zakresu programowania i robotyki... To praca całego środowiska oświatowego w Wodzisławiu Śląskim, ale również efekt wspólnych działań miasta i biznesu. Rozbudowana sieć szkolnictwa, kształcąc uczniów, zmienia ich w fachowców poszukiwanych na rynku pracy. Wykształcone społeczeństwo to kolejna szansa rozwoju dla miasta i jego mieszkańców, dlatego w wodzisławskich przedszkolach i szkołach wprowadzonych zostało tak wiele innowacyjnych zajęć.

Pokłosiem intensywnych rozmów ze środowiskami biznesowymi jest także utworzenie Wodzisławskiego Oświatowego Centrum Nauki i Techniki, w którym dzięki świetnie wyposażonym pracowniom i wykwalifikowanej kadrze wodzisławianie mogą rozwijać swoje zainteresowania, wiedzę, umiejętności – przydatne z punktu widzenia przyszłych pracodawców.

Jako przykład można również przywołać wspólne działania przy przygotowaniach do Local Business Forum ForBS 2. Wydarzenie organizowane przez miasto i Izbę Gospodarczą jest źródłem wiedzy i kontaktów biznesowych. W 2018 r. zgromadziło ok. 200 osób.

W mieście od 2017 r. działa także Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości. Jego zadania związane są z rozwojem przedsiębiorczości i tworzeniem start-upów w mieście. Poprzez Inkubator miasto wspiera nie tylko osoby dopiero zakładające firmy, ale również osoby, które działalność gospodarczą prowadzą już od pewnego czasu.

Więcej informacji m.in. o współpracy z przedsiębiorcami można znaleźć w zakładce invest in na stronie internetowej miasta – www.wodzislaw-slaski.pl.