Groby i cmentarze wojenne w kraju

Przedmiotem projektu jest grób zbiorowy wojenny 44 więźniów KL Auchchwitz - Birkenau zamordowanych 17 stycznia 1945 roku - pomnik znajdujący się na cmentarzu wojennym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ofiar Oświęcimskich, karta obiektu w ewidencji wojewódzkiej 44/2.

Nazwa Programu: Groby i cmentarze wojenne w kraju

Wnioskodawca: Miasto Wodzisław Śląski

Numer umowy: Umowa nr 03546/24/FPK/DDZ

Tytuł: Remont i utrzymanie infrastruktury grobu zbiorowego wojennego 44 więźniów KL Auschwitz-Birkenau w Wodzisławiu Śląskim

Całkowite wydatki kwalifikowane po stronie Miasta Wodzisławia Śląskiego: 370 943,80 zł

Kwota dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury:

296 755,00 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest grób zbiorowy wojenny 44 więźniów KL Auchchwitz - Birkenau zamordowanych 17 stycznia 1945 roku - pomnik znajdujący się na cmentarzu wojennym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ofiar Oświęcimskich, karta obiektu w ewidencji wojewódzkiej 44/2. Obiekt powstał w 1955 roku, ufundowany przez społeczność miasta Wodzisławia Śląskiego. Jest to mogiła największego i najbardziej rozpoznawalnego marszu śmierci z niemieckich obozów koncentracyjnych (KL Auschwitz), będącego symbolem zbrodni niemieckich w czasie II wojny światowej.

W ramach projektu zaplanowano, między innymi:

a) wycinkę tui, krzewów, żywopłotu:

- nasadzenie nowych drzew typu np.: Wiśnia Japońska oraz Buk Pospolity typu Purpurea Pendula wzdłuż po dwóch

stronach głównego chodnika,

- nasadzenia np.: Rododendronów oraz Kalin na terenach zielonych,

b) likwidację bocznych chodników:

- w miejsce chodników uzupełnienie ziemią i obsianie trawą,

c) przebudowę głównego chodnika:

- nowe obrzeża,

- nowa kostka betonowa ozdobna,

- na długości całego (po obu stronach) chodnika od bramy do płotu, wyznaczyć pas szer. 1,0 mb z uzupełnieniem grysem

ozdobnym,

d) wykonanie chodnika, dojścia do drewnianego krzyża:

- nowe obrzeża,

- nowa kostka betonowa ozdobna,

- odnowienia krzyża drewnianego,

e) wymianę masztów flagowych,

f) konserwację, odnowienie płyt granitowych,

g) wymianę tablicy pamiątkowej,

h) odnowienie elementów pomnika (dwa orły, krzyż),

i) wyrównanie terenu ziemią, obsianie trawą,

j) odnowienie ogrodzenia:

- malowanie ogrodzenia,

- malowanie bramy, furtki,

- naprawa daszków ogrodzenia.