Granty - lista rezerwowa

Zapraszamy do zapoznania się z listą rezerwową uczestników projektu "Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim". Dzięki udziałowi w projekcie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać nawet 90% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej.

Celem dedykowanego mieszkańcom projektu jest poprawa jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji CO2 oraz pyłu PM10 poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub posiadaczem innego tytułu prawnego do nieruchomości położonej na terenie miasta, na której zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Wysokość uzyskanego grantu w ujęciu procentowym wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. Nie może ona przekroczyć 6000 zł netto/kWp.

Realizacja projektu w zakresie udzielania grantu oraz montażu instalacji PV przez grantobiorców została zaplanowana na okres od I kwartału do IV kwartału 2019 r.

Lista podstawowa uczestników projektu (wg numerów ewidencyjnych wniosków) - "Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim"

Lista rezerwowa uczestników projektu (wg numerów ewidencyjnych wniosków) - "Słoneczna energia - budowa instalacji fotowoltaicznych w Wodzisławiu Śląskim"