Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna stanowi organ opiniujący projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

Treść zarządzenia powołującego Komisję można zobaczyć TUTAJ.