Galerie

Oświatowe Centrum Nauki i Techniki

Wodzisławskie Oświatowe Centrum Nauki i Techniki przy Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim stwarza możliwości rozwoju wielu umiejętności i zawodowych pasji. Jakich? Sprawdźcie. Zapraszamy do galerii zdjęć.

Inauguracja roku szkolnego 2018-2019

Wszystkie wodzisławskie placówki 3 września wypełniły się gwarem podopiecznych i ich opiekunów przybyłych na rozpoczęcie roku szkolnego. Zapraszamy do galerii zdjęć.

XLII Międzynarodowy Kongres Pueri Cantores w Barcelonie

Młodzieżowy Chór Miejski Canticum Novum działający przy Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Wodzisławiu Śląskim odwiedził Barcelonę, po tym jak udało się zakwalifikować do XLII Międzynarodowego Kongresu Pueri Cantores.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Rok szkolny zakończony! W wodzisławskich szkołach odbyły się uroczyste akademie podsumowujące pracę uczniów i nauczycieli w kończącym się roku szkolnym 2017/2018. Niech te wakacje będą czasem dobrego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy lub nauki.

Gala Laureatów 2018

Najlepsi z najlepszych, czyli laureaci konkursów, dzieci i młodzież z sukcesami rozwijającymi swoje pasje i talenty, wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne. To właśnie do uczniów i nauczycieli skierowane były gratulacje i słowa uznania od zaproszonych na galę gości, a także od prezydenta miasta Mieczysława Kiecy i naczelnik Wydziału Edukacji Ludwiki Kłosińskiej. Nie brakowało podziękowań za profesjonalizm, ciężką pracę, wytrwałość, zaangażowanie, ogromną, codzienną determinację i rozsławianie dzięki swoim sukcesom Wodzisławia Śląskiego - nie tylko w regionie, województwie, ale również na arenie krajowej.

Projekt Kompetentnie Wykształceni

Projekt stanowi odpowiedz na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych oraz czterech gimnazjach. Najważniejszym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.