Galerie

Gala Laureatów 2018

Najlepsi z najlepszych, czyli laureaci konkursów, dzieci i młodzież z sukcesami rozwijającymi swoje pasje i talenty, wyróżnienia za osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne. To właśnie do uczniów i nauczycieli skierowane były gratulacje i słowa uznania od zaproszonych na galę gości, a także od prezydenta miasta Mieczysława Kiecy i naczelnik Wydziału Edukacji Ludwiki Kłosińskiej. Nie brakowało podziękowań za profesjonalizm, ciężką pracę, wytrwałość, zaangażowanie, ogromną, codzienną determinację i rozsławianie dzięki swoim sukcesom Wodzisławia Śląskiego - nie tylko w regionie, województwie, ale również na arenie krajowej.

Projekt Kompetentnie Wykształceni

Projekt stanowi odpowiedz na realne potrzeby wynikające z diagnozy sytuacji zastanej w 03/2017 w dwunastu wodzisławskich szkołach podstawowych oraz czterech gimnazjach. Najważniejszym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie osiąganych przez uczniów wyników egzaminów końcowych poprzez m.in. kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, wsparcie szkół w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego.

III Eko-Rajd

23 maja odbył się kolejny EKO-Rajd uczniowski jako działanie prowadzone przez Miejską Radę Uczniowską we współpracy z Miastem Wodzisław Śląski.

Utalentowany Wodzisław 2018

7 maja w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się III edycja konkursu "Utalentowany Wodzisław" organizowanego przez Miejską Radę Uczniowską.

II Miejski Konkurs Programowania Arduino Uno

16 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 5 odbył się II Miejski Konkurs Programowania w Języku Scratch z Zastosowaniem Układu Arduino Uno. Konkurs był podsumowaniem kolejnego roku realizacji innowacji pedagogicznej we wszystkich szkołach podstawowych w ramach Strategii Rozwoju Oświaty w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt powszechnej nauki pływania - Umiem Pływać

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

XIII Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności

Morze pomarańczowych koszulek uczestników, błękitnych t-shirtów trenerów, czerwonych koszulek ekspertów, czarnych – wolontariuszy i białych należących do organizatorów – to widok, na jaki natrafić można było od 11 do 13 marca w Hali Stulecia i Wrocławskim Centrum Kongresowym. Do tego radosnego kolorowego tłumu dołączyli goście z Meksyku, Turcji czy Chin. Na 3 dni Wrocław stał się stolicą kreatywności za sprawą XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności Destination Imagination. W wydarzeniu udział wzięło aż 11 drużyn z wodzisławskich szkół i przedszkoli.

Mikołajki 2017

Wszystkie dzieci były grzeczne, więc Mikołaj odwiedził je z prezentami.