Galeria "Art. Wladislavia"

Galeria Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej "Art. Wladislavia" powstała ponad 25 lat temu. Do dziś jest miejscem spotkań miłośników historii Wodzisławia Śląskiego oraz placówką, w której można znaleźć wszystkie publikacje związane z miastem. W galerii organizowane są liczne wystawy lokalnych twórców-amatorów.

Galeria powstała w 1992 roku i była prowadzona przez emerytowaną pedagog, Stefanię Klimek. Obecnie Galerią Towarzystwa Miłośników Ziemi Wodzisławskiej "Art. Wladislavia" kierują Kazimierz Cichy i Kazimierz Mroczek. Towarzystwo prowadzi również działalność wydawniczą, której efektem jest pismo „Herold Wodzisławski”, które dostarcza mieszkańcom miasta wiadomości o historii regionu.

Siedziba galerii znajduje się na wodzisławskim Rynku 20. Jest czynna w poniedziałki i czwartek od godz. 11:00 do 16:00.

Zobacz: Fanpage pisma "Herold Wodzisławski".