Gala z okazji Dnia Nauczyciela

Zasłużone gratulacje przyjmowali dziś wszyscy, którzy dbają, tworzą i czują wodzisławską oświatę. W Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Do rąk szczególnie zasłużonych dyrektorów i nauczycieli trafiła Nagroda Prezydenta Miasta Mieczysława Kiecy. Wyróżnieni zostali pracownicy oświaty, którzy otrzymali odznaczenia i nagrody państwowe. Gratulowano także tym, którzy otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego i mianowanego.

Galeria