Zgłoś teren

Każdy właściciel, który chce zbyć w drodze sprzedaży lub wynajmu nieruchomość przeznaczoną pod działalność usługową lub produkcyjną, może ją bezpłatnie zgłosić do naszej bazy ofert inwestycyjnych wypełniając poniższą formatkę.

Do opisu obowiązkowe jest przesłanie pod adres e-mail fotografii i mapki nieruchomości.

Zgłoszona nieruchomość zostanie włączona do systemu promocji ofert inwestycyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego i będzie prezentowana potencjalnym nabywcom w kraju i za granicą.