Firma wywozowa

Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

Konsorcjum Firm :

Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A.
ul. Jankowicka 9,
44-201 Rybnik
tel. 32 75 55 404, 32 75 55 440, 32 7555494 oraz 32 75 55 495

EKO „M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J.”
ul. Kościuszki 45,
44-200 Rybnik
tel. 32 42 23 673 (wew. 50), 32 42 30 845 (wew. 50)