UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Firma wywozowa

Firma odbierająca odpady komunalne na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

Podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego

Konsorcjum firm:

EKO M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna -Lider

ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 23 673 (wew. 50), 32 42 30 845 (wew. 50)

Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe TRANSGÓR S.A. – Konsorcjant

ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

tel. 32 75 55 404, 32 75 55 440, 32 7555494 oraz 32 75 55 495