UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Festiwal Tańca "Senior Dance" w sobotę

W sobotę 9 listopada od 11:00 do 14:30 w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się III Festiwal Tańca „Senior Dance”, dedykowany zespołom tanecznym w kategorii wiekowej 50+ działającym przy stowarzyszeniach uniwersytetów III wieku, fundacjach i domach kultury.

Celem imprezy jest popularyzacja zespołowych form tanecznych, wymiana pomysłów i doświadczeń, konfrontacja dorobku artystycznego, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form i środków wyrazu artystycznego oraz integracja środowisk UTW. Impreza nie ma charakteru konkursowego.
Poprzednie doświadczenia pokazały, że festiwal spotkał się ze sporym zainteresowaniem środowisk seniorów i ich rodzin. Mamy nadzieję, że w tym roku w festiwalu wezmą udział grupy z Wodzisławia Śląskiego, Prudnika, Żor, Rybnika, Mikołowa, Wadowic, Jaworzna, Krakowa, Rudy Śląskiej, Pszczyny, Tarnowskich Gór, Skoczowa i Rydułtów i jeszcze wiele innych.

– W zeszłym roku grupy senioralne odpowiedziały na nasze zaproszenie z entuzjazmem. Jestem przekonana, że także w tym roku seniorzy wykorzystają okazję, aby bawić u nas znakomicie – mówi Jadwiga Holeczek –Wojdat, prezes Wodzisławskiego Uniwersytetu III Wieku.

Wstęp na imprezę dla widzów jest całkowicie bezpłatny. Zapraszamy zatem na widownię wszystkich chętnych.

– W ubiegłym roku w imprezie wzięło udział ponad 200 uczestników. Tym razem spodziewamy się liczniejszej grupy tancerzy. Cieszymy się, że ta liczba rośnie, co świadczy o dużej potrzebie organizowania tego typu przedsięwzięć oraz dobrej współpracy z Wodzisławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku – dodaje Krzysztof Jaroch, dyrektor WCK.

Organizatorami imprezy są Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Szkoła Tańca „Dance Floor Kings”.

Projekt współfinansowany jest przez Miasto Wodzisław Śląski i odbywa się pod patronatem prezydenta miasta.

źródło: WCK