Egzaminy w szkołach podstawowych

W tym roku po raz pierwszy odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W Wodzisławiu Śląskim w poniedziałek, 15 kwietnia przystąpi do niego 551 uczniów szkół podstawowych.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje przedmioty: język polski, matematykę, język obcy nowożytny.

W roku szkolnym 2018/19 egzamin zaplanowano na:

  • 15 kwietnia - uczniowie przystąpią do egzaminu z języka polskiego trwającego 120 minut,
  • 16 kwietnia - będzie przeprowadzony egzamin z matematyki, który trwa 100 minut,
  • 17 kwietnia - w trakcie 90 minut uczniowie będą zdawać egzamin z języka obcego nowożytnego.

Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza w jakim stopniu zdający spełnia te wymagania. Określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom oraz władzom oświatowym informację na temat tego poziomu wykształcenia.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Wynik egzaminu ósmoklasisty zawarty będzie w zaświadczeniu. Przedstawiony będzie w procentach i skali centylowej. Wynik w procentach to odsetek punktów, który uczeń uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Wynik na skali centylowej to odsetek liczby uczniów, którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż dany uczeń.