UWAGA: Bieżące informacje i zalecenia nt. koronawirusa

Edukacja, integracja, przygoda W ZSP7

3 października klasy VIa i VId Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 odwiedziły ośrodek H2O w Kiczycach. Uczniowie wzięli udział w programie ,,Cztery żywioły, czyli jedność w różnorodności".

Celem zajęć była integracja klas, wykształcenie umiejętności współpracy i zdrowej rywalizacji oraz nauka tolerancji, wzajemnego zaufania i szacunku.

Cel został osiągnięty poprzez specjalnie przygotowane gry, zabawy i aktywności, podczas których uczniowie bawili się wyśmienicie i z radością  odbierali upominki przygotowane przez prowadzących.