Dziś sesja Rady Miejskiej

Dziś tj. 2 listopada br. w sali nr 202 Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego odbędzie się kolejna, LXIX sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Początek o godz. 18:30. Zapraszamy wszystkich do oglądania sesji za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv".

Porządek obrad LXIX sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 2023 rok Nr LIV/547/22 z 21 grudnia 2022 roku.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2023-2035.
4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przez miasto Wodzisław Śląski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
6. Zamknięcie sesji.

Sesja będzie transmitowana za pośrednictwem serwisu "eSesja.tv" [otwiera się w nowym oknie].